Aldo Paternostro Editor BFE

Episode 1 of Amazon's hit sports docuseries. This season follows Italian giants Juventus through out the 2020-2021 campaign.